Gabinety terapii poznawczo-behawioralnej

CBT Gabinety Terapii Poznawczo-Behawioralnej powstały z myślą o połączeniu nowoczesnych metod leczenia psychologicznego z emaptycznym podejściem do pacjenta. Staramy się dbać o komfort i poczucie bezpieczeństwa , ponieważ rozumiemy, że jest to ważne dla osób zwracających się do nas z prośbą o pomoc. W swojej pracy opieramy się na wiedzy, zdobytej podczas szkoleń i międzynarodowych konferencji w zakresie terapii poznawczo-behawioralnych oraz różnorodnym doświadczeniu zdobywanym w gabinetach, przychodniach i na oddziałach szpitalnych. Każdy z naszych psychoterapeutów poddaje się regularnej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Gabinety CBT

Nasze gabinety są ośrodkiem wyspecjalizowanym w prowadzeniu terapii poznawczo- behawioralnej (CBT). Oferujemy terapię szerokiej gamy zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych. Prowadzimy psychoterapię dorosłych, młodzieży i dzieci.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behavioral therapy – CBT) jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi. CBT jest praktyką opartą na dowodach, co oznacza, że została naukowo przetestowana. Ponad 2000 badań wykazało, że terapia poznawczo-behawioralna, prowadzona przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów, jest skutecznym sposobem pomagania pacjentom w przezwyciężaniu problemów dotyczących ich zdrowia psychicznego. To forma terapii, która uczy ludzi, jak stać się swoimi własnymi terapeutami, dzięki czemu w przyszłości łatwiej radzą sobie w sytuacjach kryzysu, potrafią rozpoznawać pierwsze oznaki pogorszenia samopoczucia czy choroby oraz wiedzą jak im przeciwdziałać, aby zapobiegać nawrotowi swoich przeszłych trudności i wynikającego z nich cierpienia.

Nasz Zespół

Nasz zespół tworzy grupa psychologów i psychoterapeutów: specjalistów w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Staramy się stale dbać o rozwój naszych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i poddawanie się regularnej superwizji.

Obszary specjalizacji

Nasi terapeuci specjalizują się w leczeniu pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, zaburzeń i trudności emocjonalnych, leczeniu pacjentów zmagających się z problemami dotyczącymi relacji z innymi, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, szkolnym. Terapeuci pracują również z klientami nad rozwiązywaniem problemów, uczeniem się nowych umiejętności oraz wyznaczaniem i osiąganiem znaczących celów życiowych.

Sesje w gabinecie

Spotkania z terapeutą zazwyczaj odbywają się w formie stacjonarnej, w gabinetach naszego centrum terapeutycznego.

Sesje zdalne (online)

Dla osób, dla których, z różnych powodów spotkania w gabinecie są utrudnione, istnieje możliwość podjęcia pracy z terapeutą w formie online. Jeżeli, w związku z trudnościami pacjenta, praca w formie zdalnej nie będzie najbardziej optymalną formą pomocy terapeuta może zaproponować spotkania w gabinecie.