Zespół

Nasz zespół tworzy grupa psychologów i psychoterapeutów: specjalistów w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którzy ukończyli lub są w trakcie czteroletniego szkolenia zgodnego z wymogami Polskiego Towarzystawa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Stale dbamy o rozwój naszych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w Polsce oraz za granicą i poddawanie się regularnej superwizji.

Absolwent Instytutu Psychologii UJ, certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 47), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
(Certyfikat PTTPB nr315).

Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 546), absolwentka psychologii i religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletniego kursu terapii poznawczo–behawioralnej w Centrum Ter-Cognitiva w Krakowie zgodnego ze standardami PTTPiB 
(Certyfikat PTTPB nr 716).

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, ukończyła czteroletni kurs terapii poznawczo–behawioralnej w Centrum Tercognitiva w Krakowie. (Certyfikat PTTPB nr 722)

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 637 oraz Certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies EABCT).

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, ukończyła czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia uprawniającego do uzyskania Certyfikatu  (PTTPB).

Jestem dyplomowaną psycholożką (Uniwersytet Jagielloński) oraz certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1217).

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1204). Absolwent psychologii stosowanej (moduł specjalizacyjny „neuronauka a neuropsychologia”) i politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz 4 letniego całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 1206). 

Jestem absolwentem psychologii o specjalności kliniczno-sądowej na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją psychologii klinicznej i psychologii sportu. W ramach stypendium kształciłam się również się na Uniwersytecie w Aberdeen. Ukończyła czteroletni kurs w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centru Ter-Cognitiva rekomendowany przez (PTTPB).

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeuta w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego przez Uniwersytet SWPS.

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacji, doktor psychologii, pracowniczka Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studiowała psychologię w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2014 roku obroniła doktorat z psychologii. Poza pracą terapeutyczną, pracuje również naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.)