< powrót

Anna Bereś

psychoterapeuta

Studiowała psychologię w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2014 roku obroniła doktorat z psychologii. Poza pracą terapeutyczną, pracuje również naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobywała zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, w obszarach związanych z terapią dzieci oraz dorosłych. W trakcie czteroletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, także w języku angielskim.

Referencje zawodowe

Szkolenia i certyfikaty

  • W trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym
  • Doktorat w dziedzinie psychologii

Doświadczenie zawodowe

  • Szpital Kliniczny im. Babińskiego w Krakowie
  • Szpital Psychiatryczny Llandough w Cardiff (Wielka Brytania)

Obszary pracy terapeutycznej

  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia lękowe
  • Dysregulacja emocji
  • Praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi