< powrót

Helena
Kotula-Tracz

psychoterapeutka

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletniego kursu terapii poznawczo–behawioralnej w Centrum Ter-Cognitiva w Krakowie zgodnego ze standardami Polskiego Towarzystawa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat PTTPB nr 716). Trenerka umiejętności psychospołecznych i treningu grupowego. Członek PTTPB, Sekretarz Zarządu PTTPB w XI kadencji. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz zajmuje się dydaktyką w ramach podyplomowych kursów psychoterapii w Instytucie Poznawczym. Uczestniczy w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz regularnie poddaje swoją pracę superwizji. Pracuje również w języku angielskim.

Referencje zawodowe

Szkolenia i certyfikaty

 • Certyfikat PTTPB nr 716
 • Czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej
 • Racjonalna Terapia Zachowania I i II
 • Konferencje PTTPB, EABCT w Lubljanie w 2017 i MCT 2019 w Pradze 

Doświadczenie zawodowe

 • Szpital kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 • Instytut Poznawczy
 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w SP ZOZ w Brzesku
   

Obszary pracy terapeutycznej

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia okołoporodowe